Skip to main content

Đại hội chi hội nông dân trên địa bàn xã Vân Nham

Thực hiện kế hoạch số: 14 - KH/HNDX ngày 15 tháng 8 năm 2022 của BCH hội Nông Dân xã Vân Nham về việc tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028.ảnh minh họa

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội chi hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, chỉ ra tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 bám sát định hướng chỉ đạo của Hội cơ sở, phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa bàn; bầu ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ mới đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm lãnh đạo chi hội hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bầu đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng.

About