Skip to main content

Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy xã mở rộng

Sáng ngày 04/3/2022 Đảng ủy xã Vân Nham tổ chức hội nghị BCH đảng ủy mở rộng. Tham gia họp có đồng chí Mai Xuân Thắng,  Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Duy Toàn, Uỷ viên BCH huyện ủy, chủ tịch Hội nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các đồng chí cán bộ công chức xã; hiệu trưởng các trường học; bí thư trưởng các thôn.

1

Đồng chí Lăng Văn Lịch, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Nội dung hội nghị về chủ yếu tập trung công tác xây dựng Nông thôn mới, công tác phòng chống dịch Covid -19; công tác bầu trưởng thôn và Đại hội các chi bộ theo kế hoạch 76-KH/ĐU. Tại hội nghị đã có các ý kiến phát biểu thảo luận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19; công tác xây dựng nông thôn mới; rà soát nhà ở theo tiêu chí nông thôn mới.

Kết luận tại hội nghị Đồng chí Mai Xuân Thắng,  Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu ý kiến chỉ đạo ghi nhận những nỗ lực đã đạt được. Đồng chí yêu cầu cần tập trung rà soát lại các tiêu chí Nông thôn mới; Công tác phòng chống dịch Covid-19 cần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng 5k của Bộ y tế, công tác tiêm phòng vác xin cần đảm bảo 100%; công tác quản lý đất đai cần chặt chẽ hơn nữa không để xảy ra tình trạng vi phạm; các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển phải bám sát Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của cấp trên.

Hoàng Hằng, VHXH

 

About