Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Hôm nay vào hồi 8 giờ. 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2022:. tại Hội trường nhà đa năng trường THPT xã Vân Nham, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vân Nham phối hợp với HĐND :. xã Vân Nham tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV  với cử tri các xã Vân Nham, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Minh Tiến

Thành phần đại biểu gồm có:

* Đoàn đại Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn có:

1. Ông: Hoàng Văn Nghiệm, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn.

2. Ông: Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn.

3. Ông: Lưu Bá Mạc: Trưởng phòng quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn.

* Đại diện lãnh đạo các sở nghành tỉnh:

1. Ông Vũ Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

2. Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

3. Ông Trần Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

4. Ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

* Đại diện lãnh đạo huyện Hữu Lũng

1. Ông: Phan Hồng Tiến, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng

2. Ông: Bùi Quốc Khánh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng

3. Ông: Mai Xuân Thắng, Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng

4. Bà: Đào Thị Phương Lan, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

* Đại diện lãnh đạo cụm 04 xã Vân Nham, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Minh Tiến.

 số cử tri tham gia hội nghị là: 150 đại biểu

ảnh minh họa

Hội nghị đã được nghe 12 ý kiến phát biểu liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị. Hội nghị đã được nghe Ông: Hoàng Văn Nghiệm, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn phát biểu trả lời và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Quốc Hội

ảnh minh họa 1

About