Skip to main content

Trao bò cho các hộ dân thuộc Dự án Hỗ trợ chăn nuôi bò thương phẩm và sinh sản tại xã Vân Nham

Ngày 20/8/2021 Ban quản lý điều hành dự án đã trao 33 con bò cho 33 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các thôn đặc biệt khó khăn: thôn Trại Mới, Vận, Đồng Mỷ, Lương.

Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò thương phẩm và sinh sản tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng  có 33 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án.  Tổng số kinh phí dự án là 737.000.000 đồng. Trong đó: Kinh phí Nhà nước hỗ trợ là: 500.000.000 đồng; kinh phí đối ứng hộ gia đình là 237.000.000 đồng.

          Tham gia trao bò có các thành phần: Đại diện phòng Nông nghiệp huyện Hữu Lũng, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã, HĐND xã, UBND xã, MTTQ xã,  công ty cung ứng giống bò, trưởng các thôn, đại diện các hộ dân tham gia dự án.

          Một số hình ảnh:

 

          Xây dựng thành công mô hình “nuôi Bò thương phẩm và sinh sản” cho 33 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Vân Nham, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận khoa học kỹ thuật, chủ động phát triển kinh tế trong chăn nuôi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, tăng cường mối liên kết hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Nâng cao đời sống cho người dân đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng mô hình nhằm nhân rộng ra trên địa bàn xã.

Hoàng Hằng

VHXH

About